• Saskia Pintelon, Faces Series - Those Days, 2004
  Saskia Pintelon
  Faces Series - Those Days, 2004
  Mixed Media on Paper
  135 x 90 cm
  53 1/8 x 35 3/8 in
  $ 13,000.00
 • Saskia Pintelon, Face Series, 2004 - 2006
  Saskia Pintelon
  Face Series, 2004 - 2006
  Mixed Media on Paper
  149 x 118 cm
  58 5/8 x 46 5/8 in
  $ 13,000.00
 • Saskia Pintelon, What to do, 2006
  Saskia Pintelon
  What to do, 2006
  Mixed Media on Paper
  87 x 63 cm
  34 1/4 x 24 3/4 in
  $ 5,500.00
 • Saskia Pintelon, Faces Series, 2006
  Saskia Pintelon
  Faces Series, 2006
  Mixed Media on Paper
  135 x 86 cm
  53 3/8 x 33 7/8 in
  $ 13,000.00
 • Saskia Pintelon, Faces Series, 2008
  Saskia Pintelon
  Faces Series, 2008
  Mixed Media and Collage on Paper and Plastic
  106 x 150 cm
  41 3/4 x 59 1/8 in
  $ 13,000.00
 • Saskia Pintelon, Untitled , 2011
 • Saskia Pintelon, Self Portrait, 2013
 • Saskia Pintelon, Identity Crisis, 2013
  Saskia Pintelon
  Identity Crisis, 2013
  Mixed Media on Paper
  64 x 50 cm
  25 1/4 x 19 3/4 in
  $ 3,000.00
 • Saskia Pintelon, Go with Nature Not Against, 2013
  Saskia Pintelon
  Go with Nature Not Against, 2013
  Mixed Media on Paper
  64 x 50 cm
  25 1/4 x 19 3/4 in
  $ 3,000.00
 • Saskia Pintelon, Friends I, 2015
  Saskia Pintelon
  Friends I, 2015
  Chinese Ink on Paper
  42 x 30 cm
  16 1/2 x 11 5/8 in
  $ 1,600.00
 • Saskia Pintelon, Friends II, 2015
  Saskia Pintelon
  Friends II, 2015
  Chinese Ink and Collage on Paper
  35 x 27 cm
  14 x 10 5/8 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Friends III, 2015
  Saskia Pintelon
  Friends III, 2015
  Chinese Ink on Paper
  35 x 27 cm
  14 x 10 5/8 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Friends IV, 2015
  Saskia Pintelon
  Friends IV, 2015
  Chinese Ink and Collage on Paper
  35 x 27 cm
  14 x 10 5/8 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled IV, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled IV, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VI, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled VI, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VII, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled VII, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 cm x 21 cm
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XIII, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled XIII, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XI, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled XI, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XII, 2016
  Saskia Pintelon
  Untitled XII, 2016
  Collage and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  11 3/4 x 8 1/4 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XIII, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled XIII, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XII, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled XII, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VIII, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled VIII, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VII, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled VII, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled IX, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled IX, 2017
  Print and Mixed Media on Paper
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled X, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled X, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  11 3/4 x 8 1/4 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled III, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled III, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VI, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled VI, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled V, 2017
  Saskia Pintelon
  Untitled V, 2017
  Print and Mixed Media on Board
  30 x 21 cm
  12 1/8 x 8 1/2 in
  $ 1,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XII, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled XII, 2019
  Mixed Media on Paper
  170 x 130 cm
  66 7/8 x 51 1/8 in
  $ 12,000.00
 • Saskia Pintelon, Untitled I, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled I, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  26 x 20 cm
  10 1/4 x 7 7/8 in
  $ 2,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled II, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled II, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  31 x 25 cm
  12 1/4 x 9 7/8 in
  $ 2,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled III, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled III, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  28 x 23 cm
  11 1/8 x 9 1/8 in
  $ 2,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled IV, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled IV, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  30 x 25 cm
  11 3/4 x 9 7/8 in
  $ 2,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled VII, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled VII, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  28 x 24 cm
  11 1/8 x 9 1/2 in
  $ 2,500.00
 • Saskia Pintelon, Untitled XI, 2019
  Saskia Pintelon
  Untitled XI, 2019
  Collage on Vintage Photographs
  20 x 15 cm
  7 7/8 x 5 7/8 in
  $ 2,500.00